Vapaa Ajatus

Aivoradio on rikollinen!

Aivojen kontrollointi aivoradiolla aivotoimintaa havainnoimalla ja tajuntaan vaikuttamalla rikkoo Suomen Hallitusmuodon 2.:sta lukua vastaan:
"Kansalaiset ovat turvattuja hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta.", "Oleskelu-, liikkumis- ja asumisvapaus valtion alueella.", "Kansalaisilla on oikeus ilmaista ajatuksensa suullisesti ja kirjallisesti vapaana ennakkosensuurista."


Tajunnan muuntaminen aivoradiosähköllä on pahoinpitely ja rikollista fascistista sensuuria!
Älä tottele neurotelekontrolleria - ryhdy vastarintaan! Murtakaa aivoradiosensuuri kirjoittamalla neurotelekontrollista! Vaatikaa aivoradioiden diagnosointia - neurotelekontrollifascistit ovat vaientaneet lääkärit uhkailulla, korruptiolla ja tainnutuksella! Lääkärit poistavat neuroradion aivokuvista digitaalisella kuvankäsittelyllä.


Suomen Sotilaat: Hävittäkää neurotelekontrolliradioasemat!
Puolustusvoimien Komentaja Gustav Hägglund on tekno-fascistien neurotelekontrollin tainnuttama - raportoikaa neurotelekontrollista - muodostakaa neurotelekontrollin vastaisia iskuryhmiä! Hankkikaa signaalisuojauksia (signaalisuojaava kypärä, faraday'n häkki), radiomodeemivapaita radiosuuntimalaitteita ja aseita. Ottakaa radiologit puhutteluun neuroradiodiagnosoinnin epäonnistumisesta.


Aivoradio (neuroradio):e-mail: ticklen@hotmail.com